Scroll to top

Verejné korčuľovanie

Verejné korčuľovanie je organizované len na tréningovej ľadovej ploche. Aktuálny rozpis sledujte na našej stránke v časti „Rozpis ľadu – Rozpis tréningovej ľadovej plochy“).

ZMENA – s účinnosťou od 25.11.2021

Na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 je od 25.11.2021 na obdobie 90 dní vyhlásený núdzový stav a od 25.11. do 09.12.2021 platí zákaz vychádzania.

Na základe uvedeného rozhodnutia je prevádzka Verejného korčuľovania v objekte Mestského zimného štadióna od 25.11.2021 až do odvolania prerušená.

———————

!!! POZOR ZMENA!!! Verejné korčuľovanie je od pondelka 22.11.2021 v režime O-P („bordová“ = max 100 účastníkov, povinný zoznam osôb). Tešíme sa na Vás!

Každý návštevník je povinný (platí aj pre návštevníkov od 2 rokov do 12 rokov a 2 mesiacov veku) vyplniť čestné prehlásenie pri vstupe na športovisko (aktualizovaný formulár). 

Čestné prehlásenie – „OP“

(Priložené prehlásenie môžete vyplniť aj doma.)

Zakúpením vstupenky na verejné korčuľovanie vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami a aktuálnymi usmerneniami ÚVZ SR ako aj s platným prevádzkovým poriadkom.

Rešpektujte prosím usmernenia a pokyny zamestnancov mestského zimného štadióna, v opačnom prípade vám nebude umožnený vstup na športovisko.

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup na športovisko majú len návštevníci, ktorí:
– sú kompletne zaočkovaní, alebo
– preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo
– sú osoby do 2 rokov veku.

Výnimka: osoby od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sú považované za kompletne očkované ak sú schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR alebo LAMP 72 hod od odberu alebo antigénový test 48 hod od odberu).

Informácie o organizácii verejného korčuľovania nájdete tu:

– pokyny „OP“ – 2. stupeň ohrozenia

Prevádzkové dni verejného korčuľovania:

utorok a štvrtok
17:00 – 19:00hod
sobota a nedeľa
14:30 – 16:30hod a 17:00 – 19:00hod
počas sviatkov a školských prázdnin
14:30 – 16:30hod a 17:00 – 19:00hod

Akceptujeme Vašu kartu MultiSport.

Prehľad školských prázdnin – 2021/2022:
jesenné prázdniny: 28. – 29.10.2021
vianočné prázdniny: 23.12.2021 – 07.01.2022
polročné prázdniny: 04.02.2022
jarné prázdniny: 28.02. – 04.03.2022

Verejné korčuľovanie je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy. Brúsenie a požičovňa korčúľ sú počas prevádzky verejného korčuľovania zabezpečené v zmysle platného cenníka organizácie.