Scroll to top

Verejné korčuľovanie

Verejné korčuľovanie je organizované len na tréningovej ľadovej ploche. Aktuálny rozpis sledujte na našej stránke v časti „Rozpis ľadu – Rozpis tréningovej ľadovej plochy“).
———————————————–

Prevádzka verejného korčuľovania končí dňa 11.04.2023. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na novú sezónu. 

———————————————–

Počas veľkonočných prázdnin a sviatkov bude prevádzka MZŠ nasledovne:

– 06.04. Zelený štvrtok = riadna prevádzka
07.04. Veľký piatok = prevádzka prerušená
– 08.04. Biela sobota = riadna prevádzka
09.04. Veľkonočná nedeľa = prevádzka prerušená
– 10.04. Veľkonočný pondelok = prevádzka od 14,00 hod.
– 11.04. (prázdniny) = riadna prevádzka

Prevádzka počas veľkonočných prázdnin a sviatkov

Ďakujeme za pochopenie a želáme požehnané Veľkonočné sviatky, správa MZŠ.
———————————————–

V sezóne 2022/2023 bude tréningová plocha v prevádzke od 02.januára 2023.

V aktuálne sezóne bude z uvedeného dôvodu  verejné korčuľovanie prevádzkované od 02.01.2023!

————————————————————

Prevádzkové dni verejného korčuľovania:

utorok a štvrtok:
17:00 – 19:00hod

sobota, nedeľa, prázdniny a sviatky:
14:30 – 16:30hod
17:00 – 19:00hod

prehľad školských prázdnin:
vianočné prázdniny = do 08.01.2023
jarné prázdniny = 20. – 24.02.2023

Akceptujeme Vašu kartu MultiSport.

Verejné korčuľovanie je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy. Brúsenie a požičovňa ľadových korčúľ sú počas prevádzky verejného korčuľovania zabezpečené v zmysle platného cenníka organizácie.

Prevádzkový poriadok a cenník pre verejné korčuľovanie