Scroll to top

Verejné korčuľovanie

Verejné korčuľovanie je organizované len na tréningovej ľadovej ploche.

Spustenie „Verejného korčuľovania“ v aktuálnej sezóne 2020/2021 sa z objektívnych príčin posúva – t. j. až do zrušenia aktuálnych obmedzení (maximálne 6 osôb súčasne na jednom športovisku).
V prípade záujmu je možné objednať si ľadovú plochu komerčne – podľa aktuálne voľných blokov v rozpise ľadových plôch.
O vývoji situácie vás budeme včas informovať.

Prevádzkové dni verejného korčuľovania:

utorok a štvrtok
17:00 – 19:00hod
sobota a nedeľa
14:30 – 16:30hod a 17:00 – 19:00hod
počas sviatkov a školských prázdnin
14:30 – 16:30hod a 17:00 – 19:00hod

Prehľad školských prázdnin:
vianočné prázdniny: 23.12.2020 – 07.01.2021
polročné prázdniny: 01.02.2020
jarné prázdniny: 27.02. – 07.03.2021

Verejné korčuľovanie je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy. Brúsenie a požičovňa korčúľ sú počas prevádzky verejného korčuľovania zabezpečené v zmysle platného cenníka organizácie.