Scroll to top

Prevádzka MZŠ počas sviatkov

Mestský zimný štadión bude počas sviatkov v prevádzke nasledovne:

24.12.2022               ZATVORENÉ
25.12.2022               ZATVORENÉ
26. – 30.12.2022      riadna prevádzka podľa rozpisov ľadovej a inline plochy
31.12.2022               prevádzka do 15,00hod

01.01.2023               ZATVORENÉ
od 02.01.2023         riadna prevádzka
 
Ďakujeme za pochopenie, správa MZŠ

Adresa
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
prevádzka – Mestský zimný štadión
Spartakovská 7239/1B, 91701 Trnava
IČO 53041984, DIČ 2121254883

Kontakt
Kancelária MZŠ:
Vrátnica: +421 917 922 241, +421 33 3236 385
Email: info@smmt.trnava.sk

Dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na výmenu mantinelov v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave bolo prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja poskytnutých 30 000,00€.

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.