Scroll to top

Prevádzka MZŠ je pre tréningovú činnosť športových klubov (s výnimkou SHL) ako aj pre komerčné účely v čase od 19.12.2020 do 07.02.2021 z dôvodu zákazu vychádzania prerušená. Platí zákaz vstupu verejnosti a nepovolaným osobám do objektu MZŠ.
PREVÁDZKA TRHOVISKA je od piatka 26.03.2021 OBNOVENÁ. Trhovisko je 01. aj 08. mája 2021 OTVORENÉ, tešíme sa na vás.
V súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabrániť jeho šíreniu prosíme všetkých návštevníkov Mestského zimného štadióna v Trnave o dodržiavanie pravidiel a rešpektovanie pokynov správcu štadióna. Bližšie informácie o pravidlách a pokynoch nájdete v časti Informácie.

Adresa
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
prevádzka – Mestský zimný štadión
Spartakovská 7239/1B, 91701 Trnava
IČO 53041984, DIČ 2121254883

Kontakt
Kancelária: +421 917 478 898, +421 33 3236 388
Vrátnica: +421 917 922 241, +421 33 3236 385
Email: info@smmt.trnava.sk

Dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na výmenu mantinelov v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave bolo prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja poskytnutých 30 000,00€.

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.