Scroll to top

PREVÁDZKA MZŠ od 12.1.2022  obnovená – okrem verejného korčuľovania.
TRHOVISKO je riadne OTVORENÉ – platí pravidlo R – O – R, počet zákazníkov v jednom okamihu max. 200, jednosmerný pohyb.
V súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabrániť jeho šíreniu prosíme všetkých návštevníkov Mestského zimného štadióna v Trnave a návštevníkov Trhoviska Spartakovská o dodržiavanie pravidiel a rešpektovanie pokynov správcu štadióna a trhoviska. Bližšie informácie o pravidlách a pokynoch nájdete v časti Informácie.

Adresa
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
prevádzka – Mestský zimný štadión
Spartakovská 7239/1B, 91701 Trnava
IČO 53041984, DIČ 2121254883

Kontakt
Kancelária: +421 917 478 898, +421 33 3236 388
Vrátnica: +421 917 922 241, +421 33 3236 385
Email: info@smmt.trnava.sk

Dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na výmenu mantinelov v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave bolo prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja poskytnutých 30 000,00€.

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.