Scroll to top

Úradné oznámenia

04.01.2021:
Prevádzka MZŠ je pre tréningovú činnosť športových klubov (s výnimkou SHL) ako aj pre komerčné účely v čase od 19.12.2020 do 24.01.2021 z dôvodu zákazu vychádzania prerušená. Platí zákaz vstupu verejnosti a nepovolaným osobám do objektu MZŠ. Prosíme návštevníkov, aby všetky svoje požiadavky a otázky na zamestnancov MZŠ ako aj na administratívu SMMT, p. o. smerovali emailom alebo telefonicky.
Prevádzka Trhoviska pokračuje.

————
14.12.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
– umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu na kusový tovar v objekte Mestského zimného štadióna
Podmienky OVS a ostatné informácie
– umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu na horúce nápoje v objekte Mestského zimného štadióna
Podmienky OVS a ostatné informácie
– umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu na horúce nápoje v objekte Mestskej športovej haly
Podmienky OVS a ostatné informácie

———————–
16.11.2020:
Na základe opatrení UVZ SR, RÚVZ Trnava a odporúčaní Ústredného krízového štábu SR ako aj rozhodnutí správcu a prevádzkovateľa objektu
s účinnosťou od 16.11.2020 až do odvolania
činnosť Mestského zimného štadióna Trnava pokračuje v špeciálnom režime
a správa objektu funguje ďalej za sprísnených hygienických opatrení.

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV – zápasy a tréningy športových klubov a komerčné korčuľovanie

Prísny zákaz vstupu verejnosti – nepovolaným osobám (t. j. okrem trénerov, funkcionárov a zamestnancov) do priestorov Mestského zimného štadióna.

 Formálne stretnutia v kanceláriách objektu sú možné. Návštevy sa hlásia na vrátnici objektu a riadia sa pokynmi personálu MZŠ.

Zápasyhromadné športové podujatia SHL – sú povolené bez prítomnosti verejnosti.

Tréningový proces je povolený len v skupine do 6 ľudí – (t. j. na jednom športovisku môže vykonávať športovú činnosť len jedna organizovaná skupina do 6 osôb) s výnimkou SHL.

Komercia (organizované skupiny) – korčuľovanie povolené len v skupine do 6 ľudí.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny pre tréningy, zápasy a komerciuaktualizované 16.11.2020
————-
03.11.2020:
Vzhľadom na skutočnosť, že druhé kolo celoplošného testovania v Trnave nebude, prevádzka Mestského zimného štadióna od štvrtka 05.11.2020 POKRAČUJE v zmysle platných usmernení ÚVZ SR.
————-
02.11.2020:
Na základe Vyhlášky č.16 UVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok a zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Tento zákaz sa nevzťahuje na osoby uvedené vo Vyhláške.
POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV A ZAMESTNANCOV SMMT, p. o.

————–
26.10.2020:
Z dôvodu celoplošného testovania na COVID 19 bude prevádzka Mestského zimného štadióna od utorka 27.10.2020 do nedele 01.11.2020 a od štvrtka 05.11. do nedele 08.11.2020 pre verejnosť, komerciu i športové kluby ZATVORENÁ.
Trhovisko bude v dňoch 27.10. až 08.11.2020 ZATVORENÉ.
————–
23.10.2020:
Z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 22.10.2020 platí na území SR od 24.10. 2020 do 01.11.2020 zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Na základe uvedeného rozhodnutia je prevádzka Mestského zimného štadióna pre tréningovú činnosť ako aj komerčné korčuľovanie prerušená. Platí zákaz vstupu verejnosti do objektu štadióna.
————–
20.10.2020:
Z rozhodnutia riaditeľa organizácie SMMT, p. o. ako správcu a prevádzkovateľa Mestského zimného štadióna je prevádzka MZŠ Trnava od dnešného dňa – od 20.10.2020 od 12:00 hod. až do odvolania pozastavená (tréningová činnosť, komerčné korčuľovanie aj administratíva). Dôvodom je pozitívny test jedného zo zamestnancov na koronavírus. O konkrétnom termíne znovuotvorenia prevádzky vás budeme informovať.
————–
15.10.2020:
Na základe opatrení UVZ SR, RÚVZ Trnava a odporúčaní Ústredného krízového štábu SR ako aj rozhodnutí správcu a prevádzkovateľa objektu
s účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania
činnosť Mestského zimného štadióna Trnava pokračuje v špeciálnom režime
a správa objektu funguje ďalej za sprísnených hygienických opatrení.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ SÚ AŽ DO ODVOLANIA ZRUŠENÉ.

Prosíme klientov, aby svoje žiadosti smerovali emailom, telefonicky alebo poštou.

1. POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

VSTUP A POBYT v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

vstup a pohyb v objekte s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest (nevzťahuje sa na osoby pri výkone športu);
– dodržiavanie odstupu 2m;
– povinná dezinfekcia rúk;
– povinné meranie telesnej teploty.

Pokyny pre návštevníkovaktualizované 15.10.2020

 

2. POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV – zápasy a tréningy športových klubov a komerčné korčuľovanie

Prísny zákaz vstupu verejnosti – nepovolaným osobám (t. j. okrem trénerov, funkcionárov a zamestnancov) do priestorov Mestského zimného štadióna.

 Formálne stretnutia v kanceláriách objektu sú možné. Návštevy sa hlásia na vrátnici objektu a riadia sa pokynmi personálu MZŠ.

Zápasyhromadné športové podujatia  zrušené.

Tréningový proces je povolený len v skupine do 6 ľudí
– (t. j. na jednom športovisku môže vykonávať športovú činnosť len jedna organizovaná skupina do 6 osôb).

Komercia (organizované skupiny) – korčuľovanie povolené len v skupine do 6 ľudí.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny pre tréningy, zápasy a komerciuaktualizované 15.10.2020

Pripravované podujatia

V dňoch 01.-13.12.2020 v objekte MZŠ prebiehala zbierka „Sladký košík“, do ktorej sa zapojilo množstvo ľudí dobrej vôle. Všetkým darcom v mene obdarovaných ďakujeme!
Sladký košík