Scroll to top

Úradné oznámenia

ZMENA – s účinnosťou od 14.03.2022

Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 29/2022 zo dňa 10.03.2022 je s účinnosťou od 14.03.2022 PREVÁDZKA MESTSKÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA BEZ KAPACITNÝCH OBMEDZENÍ.

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu, školy a verejnosť je to MZŠ.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

V zmysle opatrení podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR PREVÁDZKA TRHOVISKA Spartakovská pokračuje bez kapacitných obmedzení.

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí na trhovisku aj naďalej.
———————————————–

Pripravované podujatia

ICE SKATING Trnava vás pozýva do svojej školičky korčuľovania!
Bližšie informácie:

školička
—————————
Krasokorčuliarsky klub Trnava organizuje aj túto sezónu školu korčuľovania pre deti a dospelých.
Bližšie informácie:

škola korčuľovania