Scroll to top

Trhovisko

V areáli Mestského zimného štadióna Trnava prevádzkuje organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. miestne trhovisko Trnava Spartakovská. Na predajnej ploche s rozlohou približne 3000 m2 je rozmiestnených 128 predajných stolov a 12 predajných plôch.
Prevádzková doba ako aj možnosti a podmienky predaja na trhovisku sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava č. 525.
KONTAKT:
email: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
telefón: +421 917 478898
——————————————————————————-
VZN Mesta Trnava č.525

Prevádzka trhoviska:
utorok až sobota, 05:00 – 18:00hod (05:00 – 07:00hod = zásobovanie)

30.04.2021:
Trhovisko je otvorené aj počas sviatočných sobôt – tešíme sa na vás 01.mája aj 08.mája 2021. 
——————————–
Dňa 02.04.2021 (Veľký Piatok) je trhovisko ZATVORENÉ.
——————————–
22.03.2021:
Prevádzka Trhoviska je od piatka 26. marca 2021 OBNOVENÁ za sprísnených podmienok:
Vstup a pobyt na trhovisku je povolený len osobám s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest.
Vstup pre zákazníkov je od 07:00hod. Predajná doba trhoviska je do 13:00hod. (utorok až sobota).
– Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk všetkých návštevníkov
za asistencie službukonajúceho personálu.
– Povinné je dodržiavanie odstupu 2m.
– Vstup je obmedzený vyhláškou UVZ SR, čo v prípade trhoviska Spartakovská znamená 200 zákazníkov súčasne.
Vstup na trhovisko bude umožnený postupne, maximálne po dvoch, kým sa nenaplní kapacita trhoviska. Jednosmerný pohyb zákazníkov bude regulovať službukonajúci personál.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa trhoviska a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny – návštevníci trhoviskaaktualizované 22.03.2021
——————————–
17.03.2021:
Z rozhodnutia RUVZ Trnava v zmysle nariadení ÚVZ SR je trhovisko Spartakovská až do odvolania ZATVORENÉ. O zmenách vyhlášky ÚVZ a o opätovnom otvorení trhoviska vás budeme včas informovať.
——————————–
17.12.2020:
Vzhľadom na skutočnosť, že druhé kolo celoplošného testovania v Trnave nebude, prevádzka trhoviska Spartakovská od štvrtka 05.11.2020 POKRAČUJE v zmysle platných usmernení ÚVZ SR.
——————————–
26.10.2020:
Prevádzka trhoviska Spartakovská bude v čase celoplošného testovania prerušená z dôvodu zriadenia odberných miest v objekte a areáli Mestského zimného štadióna. Trhovisko bude v dňoch 27.10. až 08.11.2020 ZATVORENÉ.
——————————–
22.10.2020
Z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 22.10.2020 platí na území SR od 24.10. 2020 do 01.11.2020 zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Na základe uvedeného rozhodnutia prevádzka Trhoviska Spartakovská riadne pokračuje pri dodržiavaní nižšie uvedených hygienických opatrení.
O prípadných zmenách prevádzkovej doby vás budeme včas informovať.
———————————
15.10.2020:
V súvislosti s ochorením COVID-19 a s cieľom zabrániť jeho šíreniu prosíme všetkých návštevníkov trhoviska Trnava Spartakovská o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel a rešpektovanie pokynov správcu trhoviska:

vstup a pohyb na trhovisku len s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest;
– dodržiavanie odstupu 2m;
– povinná dezinfekcia rúk;
– počet zákazníkov trhoviska obmedzený na 200 zákazníkov súčasne.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa trhoviska a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny – návštevníci trhoviskaaktualizované 15.10.2020