Scroll to top

Trhovisko

V areáli Mestského zimného štadióna Trnava prevádzkuje organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. miestne trhovisko Trnava Spartakovská. Na predajnej ploche s rozlohou približne 3000 m2 je rozmiestnených 128 predajných stolov a 12 predajných plôch.
Prevádzková doba ako aj možnosti a podmienky predaja na trhovisku sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava č. 525.
KONTAKT:
email: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
telefón: +421 917 478898
——————————————————————————-
VZN Mesta Trnava č.525

Prevádzka trhoviska:
utorok až sobota, 05:00 – 18:00hod (05:00 – 07:00hod = zásobovanie)

—————————————-

V dňoch 15. a 16. apríla 2022 bude trhovisko Spartakovská OTVORENÉ.

—————————————-
AKTUÁLNE OPATRENIA (aktualizácia 24.2.2022):
V zmysle opatrení podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR PREVÁDZKA TRHOVISKA Spartakovská pokračuje bez kapacitných obmedzení. 

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí na trhovisku aj naďalej:

– Vstup a pobyt na trhovisku je povolený len osobám s respirátorom alebo inou ochranou dýchacích ciest.
Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk všetkých návštevníkov.
– Povinné je dodržiavanie odstupu 2m.
—————————————-
OZNAMY: