Scroll to top

Trhovisko

V areáli Mestského zimného štadióna Trnava prevádzkuje organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. miestne trhovisko Trnava Spartakovská. Na predajnej ploche s rozlohou približne 3000 m2 je rozmiestnených 128 predajných stolov a 12 predajných plôch.
Prevádzková doba ako aj možnosti a podmienky predaja na trhovisku sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava č. 525.
KONTAKT:
email: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
telefón: +421 917 478898
——————————————————————————-
VZN Mesta Trnava č.525

Prevádzka trhoviska:
utorok až sobota, 05:00 – 18:00hod
——————————–
17.12.2020:
Vzhľadom na skutočnosť, že druhé kolo celoplošného testovania v Trnave nebude, prevádzka trhoviska Spartakovská od štvrtka 05.11.2020 POKRAČUJE v zmysle platných usmernení ÚVZ SR.
——————————–
26.10.2020:
Prevádzka trhoviska Spartakovská bude v čase celoplošného testovania prerušená z dôvodu zriadenia odberných miest v objekte a areáli Mestského zimného štadióna. Trhovisko bude v dňoch 27.10. až 08.11.2020 ZATVORENÉ.
——————————–
22.10.2020
Z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 22.10.2020 platí na území SR od 24.10. 2020 do 01.11.2020 zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Na základe uvedeného rozhodnutia prevádzka Trhoviska Spartakovská riadne pokračuje pri dodržiavaní nižšie uvedených hygienických opatrení.
O prípadných zmenách prevádzkovej doby vás budeme včas informovať.
———————————
15.10.2020:
V súvislosti s ochorením COVID-19 a s cieľom zabrániť jeho šíreniu prosíme všetkých návštevníkov trhoviska Trnava Spartakovská o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel a rešpektovanie pokynov správcu trhoviska:

vstup a pohyb na trhovisku len s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest;
– dodržiavanie odstupu 2m;
– povinná dezinfekcia rúk;
– počet zákazníkov trhoviska obmedzený na 200 zákazníkov súčasne.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa trhoviska a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny – návštevníci trhoviskaaktualizované 15.10.2020