Scroll to top

Korčuľovanie pre školy

Korčuľovanie pre MŠ a ZŠ počas dní školského vyučovania je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy.

ZMENA – s účinnosťou od 25.11.2021

Na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 je od 25.11.2021 na obdobie 90 dní vyhlásený núdzový stav a od 25.11. do 09.12.2021 platí zákaz vychádzania.

Na základe uvedeného rozhodnutia je prevádzka Korčuľovania pre školy v objekte Mestského zimného štadióna od 25.11.2021 až do odvolania prerušená.

———————

!!!POZOR ZMENA!!! Korčuľovanie pre školy je od pondelka 22.11.2021 v režime O-P („bordová“ = max 100 účastníkov, povinný zoznam osôb). Tešíme sa na Vás!

Každý návštevník je povinný vyplniť čestné prehlásenie pri vstupe na športovisko (aktualizovaný formulár).

Čestné prehlásenie – „OP“

Zakúpením vstupenky na korčuľovanie pre školy vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami a aktuálnymi usmerneniami ÚVZ SR ako aj s platným prevádzkovým poriadkom.

Rešpektujte prosím usmernenia a pokyny zamestnancov mestského zimného štadióna, v opačnom prípade vám nebude umožnený vstup na športovisko.

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup na športovisko majú len návštevníci, ktorí:
– sú plne zaočkovaní, alebo
– sú testovaní s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR alebo LAMP 72 hod od odberu alebo antigénový test 48 hod od odberu), alebo
– preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Výnimka: osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusí preukazovať “OTP” ale počíta sa do limitu návštevníkov.

Informácie o organizácii korčuľovania pre školy nájdete tu:

pokyny „OP“ – 2. stupeň ohrozenia
základné informácie pre školský rok 2021/2022
formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre školy

Konkrétnu obsadenosť a voľné termíny následne nájdete v Rozpise tréningovej ľadovej plochy.