Scroll to top

Korčuľovanie pre školy

Korčuľovanie pre MŠ a ZŠ počas dní školského vyučovania je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy.

Spustenie „Korčuľovania pre školy“ v aktuálnej sezóne 2020/2021 sa z objektívnych príčin posúva – t. j. až do zrušenia aktuálnych obmedzení (maximálne 6 osôb súčasne na jednom športovisku). O vývoji situácie vás budeme včas informovať.

Informácie o organizácii korčuľovania pre školy nájdete tu:
základné informácie pre školský rok 2020/2021
formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre školy

Termín začiatku korčuľovania pre školy bude na našej webovej stránke aktualizovaný. Konkrétnu obsadenosť a voľné termíny následne nájdete v Rozpise tréningovej ľadovej plochy.