Scroll to top

Korčuľovanie pre školy

Korčuľovanie pre MŠ a ZŠ počas dní školského vyučovania je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy.

Tréningová plocha bude v prevádzke od januára 2023. Sledujte prosím Rozpis ľadu/ Rozpis tréningovej ľadovej plochy.


Informácie o organizácii korčuľovania pre školy nájdete tu:
základné informácie pre školský rok 2022/2023
formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre školy

Konkrétnu obsadenosť a voľné termíny následne nájdete v Rozpise tréningovej ľadovej plochy.

———————