Scroll to top

Rozpis hlavnej ľadovej plochy

Prevádzka hlavnej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch august až marec od
06.00 do 23.00 hod. V sezóne 2022/2023 bude hlavná plocha v riadnej prevádzke od 10.08.2022.

——————————————-

Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia november 2021

——————————-

Rozpis hlavnej plochy od 19.09.2022 do 25.09.2022

Rozpis hlavnej plochy od 26.09.2022 do 02.10.2022
————————–
ZMENA – s účinnosťou od 14.3.2022

Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 29/2022 zo dňa 10.03.2022 je s účinnosťou od 14.3.2022 PREVÁDZKA MESTSKÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA BEZ KAPACITNÝCH OBMEDZENÍ.

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu, školy a verejnosť je to MZŠ.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

————————–

Rozpis tréningovej ľadovej plochy

Prevádzka tréningovej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch október až marec od 06:30 do 23:00 hod. 
Prevádzka in-line plochy začína v pondelok dňa 16.05.2022.

V termíne od 01.07.2022 do 24.07.2022 bude na inline ploche MZŠ TT organizovaný projekt mesta Trnava „MiniTrnava – mesto detí“. Z tohto dôvodu bude prevádzka inline plochy prerušená.

V aktuálnej sezóne 2022/2023 bude tréningová ĽADOVÁ plocha v prevádzke až po ukončení rekonštrukcie strojovne chladenia.

———————————–
Rozpis tréningovej In-line plochy od 22.08.2022 do 28.08.2022

——————————-
Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia november 2021