Scroll to top

Rozpis hlavnej ľadovej plochy

Prevádzka hlavnej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch august až marec od
06.00 do 23.00 hod. V sezóne 2022/2023 bude hlavná plocha v riadnej prevádzke od 10.08.2022.

——————————————-

Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: roman.hecko@smmt.trnava.sk (+421 917 924 689)
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia november 2021

——————————-

Rozpis hlavnej plochy od 23.01.2023 do 29.01.2023

Rozpis hlavnej plochy od 30.01.2023 do 05.02.2023

Rozpis hlavnej plochy od 06.02.2023 do 12.02.2023

————————–

Rozpis tréningovej ľadovej plochy

Prevádzka tréningovej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch október až marec od 06:30 do 23:00 hod. 
Prevádzka tréningovej ľadovej plochy začína v januári 2023. Predpokladaný termín začatia korčuľovania je 02.01.2023.

———————————–

Rozpis tréningovej ľadovej plochy od 23.01.2023 do 29.01.2023

Rozpis tréningovej ľadovej plochy od 30.01.2023 do 05.02.2023

Rozpis tréningovej ľadovej plochy od 06.02.2023 do 12.02.2023

——————————-
Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: roman.hecko@smmt.trnava.sk
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia november 2021