Scroll to top

Rozpis hlavnej ľadovej plochy

Prevádzka hlavnej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch august až marec od
06.00 do 23.00 hod.

Prevádzka hlavnej ľadovej plochy MZŠ je od 21.06.2021 OBNOVENÁ.

Rozpis hlavnej plochy od 20.09.2021 do 26.09.2021

Rozpis hlavnej plochy od 27.09.2021 do 03.10.2021

Rozpis hlavnej plochy od 04.10.2021 do 09.10.2021

————————–
Prevádzka MZŠ je od 20.09.2021 až do odvolania pri organizovaní hromadných podujatí v režime „Z“ – základ.
Organizácia športových podujatí v kompetencii jednotlivých klubov (súťaže, zápasy…) bude v režime, ktorý zvolí organizátor (športový klub) a budeme vás priebežne informovať.
HK Gladiátors Trnava organizuje zápasy SHL v režime „OTP“, ostatné hromadné podujatia (tréning, zápasy mládeže…) zostávajú v režime „Z“.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

aktualizované: september 2021

– bližšie informácie: Prevádzka v režime „Z“

——————————-
Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia 15.06.2021

Rozpis tréningovej ľadovej plochy

Prevádzka tréningovej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch október až marec od 06:30 do 23:00 hod.

Spustenie tréningovej ľadovej plochy v aktuálnej sezóne 2021/2022 bude pravdepodobne v mesiaci október 2021. 

Rozpis tréningovej plochy od 14.12.2020 do 20.12.2020