Scroll to top

Rozpis hlavnej ľadovej plochy

Prevádzka hlavnej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch august až marec od
06.00 do 23.00 hod.

Rozpis hlavnej plochy
————————–

ZMENA – s účinnosťou od 25.11.2021

Na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 je od 25.11.2021 na obdobie 90 dní vyhlásený núdzový stav a od 25.11. do 09.12.2021 platí zákaz vychádzania.

Na základe uvedeného rozhodnutia je prevádzka komerčného korčuľovania v objekte Mestského zimného štadióna od 25.11.2021 až do odvolania prerušená.

———————

!!! POZOR ZMENA !!! Prevádzka MZŠ prechádza od 22.11.2021 až do odvolania pri organizovaní hromadných podujatí do režimu „OP“ („bordová“ = max 100 účastníkov, povinný zoznam osôb).

Vstup na športovisko je LEN cez vrátnicu, kde je každý návštevník bez ohľadu na vek povinný vyplniť čestné prehlásenie (režim „OP“ – aktualizovaný formulár). 

Čestné prehlásenie – „OP“

(Priložené prehlásenie je možné vyplniť aj doma.)

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu, verejnosť a školy je to správa MZŠ.

Pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s respirátorom;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

aktualizované: NOVEMBER 2021

– bližšie informácie: Prevádzka v režime „OP“ – 2. stupeň ohrozenia

——————————-
Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia november 2021

Rozpis tréningovej ľadovej plochy

Prevádzka tréningovej ľadovej plochy je spravidla v mesiacoch október až marec od 06:30 do 23:00 hod.

Rozpis tréningovej plochy 
——————————-
Objednávky ľadovej a inline plochy vyplnením žiadosti zasielajte emailom na adresu: lenka.klimentova@smmt.trnava.sk
Formulár žiadosti o užívanie ľadovej a inline plochy pre subjekty (komerčné účely) – aktualizácia november 2021