Scroll to top

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia Mestského zimného štadióna s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti a zníženie množstva chladiva R717 v chladiacej sústave čím sa zohľadňuje aj environmentálne hľadisko.

odkaz na uverejnenú výzvu

Related posts

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *